اطلاعات و حمایت از افرادی که نیاز به سقط جنین دارند

سقط جنین در صورت درخواست (در صورت اقدام با کمال رضایت) می تواند در اتریش تا پایان هفته سیزدهم بارداری که از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می شود، انجام شود.

 از آنجایی که هزینه درمان باید به صورت خصوصی پرداخت شود، برای سقط جنین نیازی به ثبت نام در اتریش یا داشتن بیمه درمانی اتریش نیست.  هزینه ها بین 330 تا 939 یورو متغیر است.

 بیشتر بدانید: